Projelerimiz

Tobbund ailesi olarak hedefimiz müşterilerimize kaliteli ve teknolojik çözümler sunmaktır. Bu kapsamda, önceliğimiz Ortak Transit Rejimine taraf ülkelerde yurt dışı gümrük entegrasyon süreçlerini başarıyla tamamlayıp, müşterilerimizin yurt dışından başlattıkları işlemlerinde maliyetlerini düşürmektir. 

Tüm projelerimiz yazılım ekibimiz, proje yönetim kadromuz ve süreç analistlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte olup, uygulamaya alındıkça sektörümüzün değerli paydaşlarının hizmetine sunulacaktır.

NCTS Hub


NCTS Hub 

Şirketimizin inovasyon stratejisinin temelini oluşturan bileşenlerin en önemlilerinden biri olarak yurt içinde ve yurt dışında kullandığımız yazılım platformlarını tek çatı altında birleştirdik. NCTS Hub, Ortak Transit Rejimi kapsamında ulusal ve uluslararası taşımacılık yapan lojistik firmalarımıza esnek ve çevik çözümler sunan, beyan yazımları dışında firmalarımıza ERP odaklı bir alt yapı hazırlayan bir sistemler bütünü olarak tasarlanmıştır. 

Bu sistemler bütünü, transit beyanı, teminat yönetimi, risk analizi, açık beyan takibi, iş ortağı ve plaka eklenmesi, detaylı raporlar, avans takibi, U-ETDS, kendi teminatını kullanma, izinli gönderici modüllerinden oluşmaktadır. 


NCTS Hub Avrupa  

Tobbund hali hazırda Almanya, Bulgaristan, İtalya, Romanya, Makedonya,İngiltere, Kuzey İrlanda ve Macaristan gümrük entegrasyon süreçlerini başarı ile tamamlamış ve oluşturduğu gümrük iletişim ağına bu ülkeleri kazandırmıştır. Ayrıca, Tobbund tamamlamış olduğu Almanya gümrük entegrasyonu ile 26 Ocak 2020 tarihinde Dünya Gümrük Örgütü tarafından Liyakat Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Tamamlanan süreçlere ek olarak, NCTS Gümrük İletişim Ağı çatı projesi altında profesyonel ekibimiz tarafından yürütülen entegrasyon projeleri eş zamanlı olarak devam ettirilmektedir. 

NCTS Hub Mobil

Web tabanlı platformda hizmet veren şirketimiz, müşterilerimizin iş süreçlerini iyileştirmek ve daha kaliteli hizmet sunmalarını sağlamak amacı ile NCTS Hub uygulamasını mobil ortamda da sunmaktadır. NCTS Mobil, sahip olduğu kullanıcı dostu arayüz tasarımı ile beyan yazım, beyan sunum ve takibat gibi süreçleri kolaylaştırıp, transit beyanname durumunun anlık olarak izlenmesine olanak sağlamaktadır. 

U-ETDS Entegrasyon

U-ETDS kapsamında taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların yük bildiriminde bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Müşterilerin her zaman yanında olan Tobbund, yük bildiriminde bulunmaları için müşterilerine web tabanlı platformda kullanıcı arayüzü tasarlamış ve aktif olarak kullanıma sunmuştur. Müşterilerimiz, NCTS HUB üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yük bildiriminde bulunabilmektedirler.

Kolay Transit Merkezi

Şirketimiz, İzinli Gönderici kapsamında mevzuat gereği teknik şartnameye uygun lojistik programının oluşturulması için NCTS HUB üzerinden aşağıdaki modülleri geliştirerek hizmete sunmuştur:

  • Giriş Kayıtları
  • Çıkış Kayıtları
  • Kantar Kayıtları
  • Hazır Bildirim Kayıtları (Hat Bildirim)
  • İzinli Beyan Yazım
  • Yetkilendirme
  • Raporlama