Biz Tobbund’yiz. Lojistik sektörüne yenilikçi bakış açısı getirerek ve müşterilerimizin mutluluğunu odak alarak lojistikle ilgili sorunlarını çözmek için buradayız.

2012 yılında Türk Lojistik Sektörüne hizmet etmek ve sektör firmalarımızın transit süreçlerine destek vererek, müşterilerimizin sınır geçişlerini kolaylaştırmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) iştiraki olarak kurulduk.

Yıllardır, müşterilerimizin, A noktasından B noktasına gerçekleştirdikleri transit süreçlerine destek oluyoruz ve karşılaştıkları güçlüklere birlikte karşı koyuyoruz. Problem çözmek bizim DNA’mızda var.

Bugüne dek edindiğimiz bilgi birikimi ve deneyimlerimizi, uluslararası alana yansıtarak ve bunları yeni teknolojilerle harmanlayarak çevik (agile), bütüncül (holistic), sezgisel ve esnek bir yapı ile huzurunuzdayız.

Bunun için araştırmayı ve hızlı adaptasyonu önceleyen bir anlayışa hâkim dinamik bir insan kaynağı ile Tobbund olarak daima müşterilerimizin yanındayız.

Ülkemizin uluslararası ticaretinde oynadığımız aktif rolü sınırların ötesine taşımak, deneyimlerimizi ve değerlerimizi ulusal ve uluslararası alanda etkin kullanarak entegre çözümler üretmek amacındayız. 

Biz Tobbund’yiz, biz sınırları birleştiririz.

2022
Kapsamlı teminat tutarı 3,909 mio TL
2022
İngiltere Entegrasyon
2022
ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikaları
2021
Kapsamlı teminat tutarı 3,009 mio TL
2021
Hırvatistan Hizmet Ofisi
2021
Sırbistan Entegrasyon
2020
NCTS Hub Mobil Aplikasyon
2020
İtalya, Makedonya ve Romanya Entegrasyon
2020
Kapsamlı teminat tutarı 1,639 mio TL
2019
Bulgaristan Entegrasyon
2019
Almanya entegrasyon projemiz Dünya Gümrük Örgütü (WCO) Liyakat Sertifikasına hak kazanmıştır.
2019
Kapsamlı teminat tutarı 1,3 mio TL
2018
Dövizle işlem yerine Türk Lirası ile işlem yapma imkânı
2018
Ncts.com.tr ile yeni yazılıma geçiş
2017
1 milyon transit beyannamesi
2017
Kapsamlı teminat tutarı 620 mio TL
2015
Kapsamlı teminat tutarı 485 mio TL
2013
Tobbund, Ticaret Bakanlığı’nca verilen “gümrüklerle en fazla iş birliği içinde taşıma yapan firma” ödülü