IRU (International Road Transport Organisation)

IRU, sivil toplum örgütleri ve hükümetler ile ortaklaşa çalışarak ticaretin kolaylaştırılması ve karayolu taşımacılığında sektör problemlerinin çözülmesi için paydaşlara uluslararası bir platform sağlamaktadır.

Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan üyesi kuruluşların çıkarlarını temsil eden, dev bir dünya örgütü olan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’ne, Tobbund olarak üyeliğimiz 2019 yılında gerçekleşmiştir.

BSEC-URTA (Union of Road Transport Associations in the Black Sea Economic Cooperation Region)

Karadeniz Bölgesinin dünya ekonomisine entegre olabilmesi, bölgede ticaretin ve taşımacılığın kolaylaştırılması ve taşımacılığın önündeki engellerin kaldırılması amacıyla üye hükümetlerin haklarının uluslararası alanda korunması için çalışmalar yürütmekte, girişimlerde bulunmaktadır.

Tobbund olarak, BSEC-URTA gözlemci üye statüsünden, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren tam üyelik statüsüne geçilmiştir.