Български

НИРД

ТОББУНД създаде дирекция за НИРД в началото на 2020 г., за да намери решения за нуждите на логистичната индустрия, като следва непрекъснато развиващите се технологии. В допълнение към значението, което придава на научността в своите проекти, НИРД ТОББУНД продължава дейността си със систематичен и иновативен подход със своя експертен инженерен персонал, с принципа на дигитализация на логистичния сектор и решаване на липсата на технологична инфраструктура.

Факторите, които определят нашите научноизследователски и развойни проекти са: Националният технологичен ход на страната ни, зелената логистика, интермодалният и мултимодалният транспорт и разбиранията за „технология в полза на хората“, дошли с Общество 5.0. В допълнение към тези фактори са адаптирането на дигитализацията, която е важна връзка на веригата на доставки,  към логистичната индустрия, която също е в основата на концепцията на Индустрия 4.0, и предлагането на пъргави, гъвкави решения, базирани на , оптимизирането на процесите и автоматизация, бидейки в крак с логистиката 4.0. Освен това той разработва национални и международни гъвкави проекти, които анализират нуждите на сектора по най -добрия начин и създават висока добавена стойност, с разбирането за интелигентното общество и интелигентния транспорт.

ТОББУНД беше удостоен със сертификат за заслуги на Световната митническа организация, на тема „Митниците в устойчивостта на човешкото същество, благосъстоянието и планетата“, за приноса му за намаляване на транзитното време и разходите за стоки чрез своя проект „Софтуерна интеграция към чуждестранните митници“. Тъй като нашият приоритет е да ценим хората, ние ще продължим да свързваме границите между държавите с нашата технологична работа и технологични разработки.

Нашите проекти

Като семейство ТОББУНД, нашата цел е да предоставим качествени и технологични решения на нашите клиенти. В този контекст нашият приоритет е успешно да завършим процесите на чуждестранна/международна митническа интеграция в страните, които са страна по Общия транзитен режим, и да намалим разходите по транзакциите и операциите на нашите клиенти, инициирани от чужбина.

В момента работим по разработването на нови проекти, базирани на блок-верига, изкуствен интелект, интелигентен транспорт, разширена реалност.

Всички наши проекти се изпълняват щателно от нашия софтуерен екип, кадровите ни служители за управление на проекти и нашите анализатори на процеси и ще бъдат предложени на ценните заинтересовани страни на нашата индустрия при тяхното изпълнение.

NCTS Хъб/център

(NCTS Hub = Хъб/Център на Нова компютризирана система за транзит)

NCTS Хъб/център

Като един от най -важните компоненти, които са в основата на иновационната стратегия на нашата компания, ние обединихме под един покрив софтуерните платформи, които използваме у нас и в чужбина. NCTS Хъб е проектиран като набор от системи, които освен програмно осигуряване - софтуери за декларации, предоставят пъргави и гъвкави решения на нашите логистични компании, извършващи национален и международен транспорт в обхвата на Общия транзитен режим, и подготвят инфраструктура, ориентирана към ERP за нашите компании.

Тези набори от системи се състоят от модули за декларации за транзит, управление на обезпечения/гаранции, анализ на риска, проследяване на изрична/отворена декларация, добавяне на бизнес партньор и регистрационен номер, подробни отчети, предварително проследяване, U-ETDS, използване на собствени обезпечения, оторизирани модули за изпращачи.

През следващите периоди NCTS Хъб ще продължи да ви служи със своята структура, която може да комуникира/говори с всички европейски митници в чужбина и да овладява нови тенденции като изкуствен интелект и блокчейн, за да се превърне в основната платформа на логистичния сектор на страната ни. В близко бъдеще ще ви бъде достъпна мобилна версия, покриваща основните функции на NCTS Хъб.

NCTS Хъб Европа

ТОББУНД вече успешно завърши процесите на митническа интеграция на Германия, България, Италия, Румъния и Македония и въведе и внедри тези страни в своята митническа комуникационна мрежа. В допълнение, на 26 януари 2020 г. ТОББУНД е удостоен със Сертификат за заслуги от Световната митническа организация, с митническата интеграция на Германия. В допълнение към завършените процеси, едновременно продължават интеграционните проекти, изпълнявани от нашия професионален екип по покривния проект на Митническата комуникационна мрежа на NCTS.

Мобилен NCTS Хъб

(NCTS Hub Mobile)

Нашата компания, която предоставя услуги върху уеб-базирана платформа, предлага и приложението NCTS Хъб в мобилната среда, за да подобри бизнес процесите на нашите клиенти и да предостави по-качествено обслужване. NCTS Mobil, със своя удобен за потребителя дизайн на интерфейса, улеснява процеси като писане и попълване на декларация, представяне и проследяване на на декларация и позволява моментален текущ мониторинг на състоянието на декларацията за транзит.

U-ETDS интеграция

(U-ETDS = Електронна система за проследяване и инспекция на транспорта/доставките)

В рамките на U-ETDS е задължително компаниите, извършващи транспортни дейности, да декларират товара си. ТОББУНД, който винаги е с клиентите си, е проектирал и активно е предоставил уеб-базиран потребителски интерфейс за своите клиенти да отчитат натоварванията си. В допълнение, ТОББУНД реши да предложи на своите клиенти още едно нововъведение в уведомлението за товар, за да улесни процеса на уведомяване за товара, и реши да премести процеса на уведомяване за товара върху мобилната платформа. Нашите клиенти могат да уведомят за товара си Министерството на транспорта и инфраструктурата чрез NCTS ХЪБ.

Академични мероприятия и дейности

НИРД ТОББУНД (Tobbund AR-GE) подписа протокол с Университета TOBB-ETU и Истанбулския търговски университет, за да увеличи взаимодействието на нашите публични/частни институции с университетите, вземайки за пример изследванията за научноизследователска и развойна дейност в света.

НИРД ТОББУНД дава възможност на студентите, обучаващи се в магистърски и докторски програми, да извършват подобрния, анализи, проекти и дипломни изследвания, за да задоволят нуждите на сектора с приложна логистика на място; Той използва и допринася за библиометричните анализи, за да получи максимална ефективност от обслужването на клиентите и да поддържа ресурсите и инвестициите на оптимално ниво.