ICC (International Chamber of Commerce)

1934 yılında kurulan Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (ICC Türkiye), Bakanlar Kurulu Kararı ile 1945 yılında “Milli” adını alarak yapılanmasını tamamlamıştır.

ICC Türkiye’nin çalışmalarının genişletilmesi amacıyla, Komitenin kuruluş ve işlerinin yürütülmesi görevi, 1950 yılında 5590 sayılı Kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine verilmiştir.

ICC Türkiye 18 Mayıs 1953 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde yeniden yapılanmıştır.

27 üye ile işe başlayan Komitenin 1955 yılında toplam 120 üyesi olmuştur.

Bugün ICC Türkiye’nin 250’ye yakın üyesi bulunmaktadır.

https://iccwbo.org/world-chambers-federation/chamber-services/
IRU (International Road Transport Organisation)

IRU, sivil toplum örgütleri ve hükümetler ile ortaklaşa çalışarak ticaretin kolaylaştırılması ve karayolu taşımacılığında sektör problemlerinin çözülmesi için paydaşlara uluslararası bir platform sağlamaktadır.

Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan üyesi kuruluşların çıkarlarını temsil eden, dev bir dünya örgütü olan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’ne, Tobbund olarak üyeliğimiz 2019 yılında gerçekleşmiştir.

https://www.iru.org/membership/members-directory
AHK (Alman-Türk Ticaret Sanayi Odası)

Alman Yurtdışı Ticaret Odaları (AHK’lar) 93 ülkede 150 merkezde deneyimlerini, irtibatlarını ve hizmetlerini Alman ve yabancı şirketlere sunmaktadır. Alman Yurtdışı Ticaret Odaları, Alman ekonomisi için özel önem taşıyan tüm ülkelerde temsil edilmekte olup, Almanya’da Alman Sanayi ve Ticaret Odaları (IHK) ağıyla sıkı bağlar içerisindedir. IHK ve AHK’ler birlikte, Alman şirketlerini yurtdışındaki ekonomik ilişkilerin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde desteklemektedirler.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi  Odası’nın kuruluşu 1994 yılında Alman ile Türk hükümetlerinin teşvikleriyle Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Meclisi (DIHK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gerçekleştirilmiştir.

https://www.dtr-ihk.de/tr/
HİB (Hizmet İhracatçıları Birliği)

Hizmet İhracatçıları Birliği, bünyesinde faaliyet göstermekte olan sektör komiteleriyle, hizmet ihracat stratejisinin oluşturulması, sektörel sorunların tespiti ile bu sorunlara çözüm önerilerinin sunulması ve benzeri konularda çalışmalar yapmaktadır. Çalıştay ve eğitimlerle hizmet ihracatına yönelik sektörel stratejiler belirlerken, pazara giriş uygulamalarının önde gelen faaliyetlerden olan ticaret-alım heyetleri, fuarlar ve çeşitli organizasyonlar ile üye firmaların uluslararası pazarda muhatap bulmaları ve deneyim kazanmaları sağlar

Ticaret Bakanlığı’nın 18.02.2021 tarih ve 31399 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İhracat 2018/3 sayılı Tebliği ile merkezi İstanbul’da olmak üzere kurulmuş olan Hizmet İhracatçıları Birliği'ne,Tobbund olarak üyeliğimiz Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiştir.

https://hib.org.tr/tr/anasayfa/
BSEC-URTA (Union of Road Transport Associations in the Black Sea Economic Cooperation Region)

Karadeniz Bölgesinin dünya ekonomisine entegre olabilmesi, bölgede ticaretin ve taşımacılığın kolaylaştırılması ve taşımacılığın önündeki engellerin kaldırılması amacıyla üye hükümetlerin haklarının uluslararası alanda korunması için çalışmalar yürütmekte, girişimlerde bulunmaktadır.

Tobbund olarak, BSEC-URTA gözlemci üye statüsünden, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren tam üyelik statüsüne geçilmiştir.

http://www.bsec-urta.org