Български

Карта за преминаване на границата (Border Pass Card)

Благодарение на Картата за преминаване на границата Тоббунд (Tobbund Border Pass Card), която разработихме в сътрудничество с АД «Петрол Офиси А.Ш.» (Pertol Ofisi A.Ş.), можете да купувате гориво, без да използвате пари в брой и с възможност за разсрочено плащане, от бензиностанциите и станциите за зареждане на гориво на АД «Петрол Офиси А.Ш.» (POAŞ), в които се продава необложено с данъци течно гориво. А системата, която започнахме да прилагаме на граничните контролно-пропускателни пунктове Капъкуле и Ипсала, в скоро време ще бъде валидна във всички гранични контролно-пропускателни пунктове и пристанище «Карасу», в които има бензиностанции и станции за зареждане с гориво на АД «Петрол Офиси А.Ш.» (POAŞ).  

Как можете да се възползвате от тази услуга?

На Картата за преминаване на границата, която осигурява продажба на течно гориво с разсрочено плащане, се идентифицира за водачите на превозни средства и се зарежда личен кредит. Картата също така се обвързва с декларациите за износ и всички процеси, свързани с покупките на течно гориво, се проследяват чрез уеб базирана система.

Нашите клиенти могат да имат карта Border Pass Card без да плащат такса за нея. След приключване на процеса на членство се подготвят колкото се иска карти и се дефинира паролата на картата. Когато паролата е определена, картата е готова за употреба.