Български
UNTRR (Националният съюз на автомобилните превозвачи от Румъния)

Националният съюз на автомобилните превозвачи от Румъния, който предоставя услуги в сектора на международния автомобилен транспорт от 1990 година: работи за защита на интересите на своите членове, като установява диалог със заинтересованите страни от сектора. Сътрудничеството ни с UNTRR започна през октомври 2019 година и след интегрирането на NCTS Хъб с митническата система на Румъния, UNTRR получи възможност за съставяне и попълване на декларации за транзит с гаранцията ТОББУНД.

ТРАНСБАЛТ Групата на компаниите “ТрансБалт” ("GK TransBalt")

Ние си сътрудничим с ТРАНСБАЛТ, който предоставя непрекъсната цялоседмична и денонощна (24/7) услуга като институция гарант в Русия с гаранция от 40 000 000 евро, от юли 2020 година досега, така че нашите клиенти, превозващи до региона на Руската федерация, да могат да се възползват от услугата предварителна декларация за транзит и услугата декларация за транзит.

АМЕРИТ (Асоциация на македонските предприятия за международен автомобилен транспорт)

Сътрудничеството ни започна от май 2018 година., след договора с Асоциация на македонските предприятия за международен автомобилен транспорт. По този начин македонските превозвачи, които са членове на Асоциацията, успяха да се възползват от гаранцията ТОББУНД в рамките на Конвенцията за общ транзитен режим.