Български
BSEC-URTA (Съюз на асоциациите за автомобилен транспорт в региона на Черноморското икономическо сътрудничество)

Той извършва проучвания и се опитва да защити правата на правителствата -членки на международната арена, за да интегрира Черноморския регион в световната икономика, да улесни търговията и транспорта в региона и да премахне бариерите пред транспорта – превозването на стоки.

Като ТОББУНД, статутът ни на наблюдател на BSEC-URTA, от 1 януари 2020 година е променен на статус на пълноправно членство.

IRU (Международна организация за автомобилен транспорт/ International Road Transport Organisation)

Работейки в партньорство с неправителствени организации и правителства, IRU предоставя на заинтересованите страни международна платформа за улесняване на търговията и решаване на секторалните проблеми в автомобилния транспорт.

Като ТОББУНД, през 2019 година ние станахме член на Международната асоциация за автомобилен транспорт, гигантска световна организация, представляваща интересите на организации -членове, занимаващи се с пътнически и товарни превози.