Български

Декралация Т1

Ако произходът на транспортирания товар е от държава, различна от Европейския съюз, трябва да се използва декларация Т1.

Декларация Т1 се изисква за експортни пратки на стоки, подлежащи на митнически контрол,, заминаващи от Турция за страни от ЕС и ЕАСТ, които са страни на Общия транзитен режим.

Благодарение на интеграцията на ETGB (Електронна търговска митническа декларация), ние извършваме всички транзакции и операции с митническа декларация на стоки, изпратени/входящи по пощата или като товар – бърза пратка през NCTS Хъб, с опциите за въздушен и сухопътен транспорт, в електронна среда, без да е необходима хартия.

Декралация Т2

Ако произходът на транспортираните стоки е от държава от Европейския съюз и тези стоки трябва да бъдат разтоварени в която и да е страна от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ/EFTA) или трета страна по Общия транзитен режим, в този транспорт трябва да се използва декларация Т2.

Например, когато товар с произход от Европейския Съюз пристига в Турция от Германия, се използва декларация Т2.

TR Декларация

Ако транспортираните стоки заминават от Турция и имат дестинация/местоназначение в рамките на Турция, трябва да се използва TR декларацията.

Например, TR декларацията се използва за стоки, пристигащи в митническа дирекция Еренкьой чрез преместване от митническа дирекция Пендик.

ENS (ОБОБЩЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ)

С NCTS Хъб Ставаме партньори за решения за ENS нуждите на нашите клиенти. С NCTS Хъб, чиято инфраструктура е интегрирана в системите на митническите и корабоплавателните агенции, можете лесно да изготвите ENS декларация в 3 стъпки и да проследите състоянието на декларацията онлайн.

Какво е ENS?

ENS е съкращение на английски на „Entry Summary Declaration» (Обобщена декларация за въвеждане). Както се изисква от законодателството на Европейския съюз, ENS декларацията е задължителна в морския транспорт и е вид декларация, която позволява информацията за товара да се изпраща по електронен път до съответните страни в пристанището на местоназначение на сухопътните превозни средства, които ще пътуват с Ro-Ro.

При какви видове деклариране на транзит трябва да се подават и представят ENS декларации?

ENS декларацията трябва да бъде представена за всички превозни средства, качващи се на Ро-Ро кораба от Турция.

ENS декларациите трябва да се подават от пристанищата Пендик - Амбарлъ - Мерсин - Чешме, до Триест и Бари в Италия и Тулон във Франция.

U-ETDS

(U-ETDS = Електронна система за проследяване и инспекция на транспорта/доставките),

Благодарение на интеграцията U-ETDS (Електронна система за проследяване и инспекция на транспорта/доставките), ние предоставяме на нашите клиенти информация, която през 2021 г. трябва да бъде задължителна за подаване в електронна среда, на един екран чрез NCTS Хъб, спестявайки време.

Какво е U-ETDS?

U-ETDS за първи път беше дефиниран с Регламента за автомобилен транспорт (KTY), който беше публикуван в брой 30295 на Държавния вестник от 08.01.2018 година.

Системата U-ETDS е система, която ще позволи проследяване, оценка и контрол в реално време на стоките, товарите и пътниците, превозвани от компании, извършващи транспортни дейности в рамките на Закона за автомобилния транспорт № 4925 (KTK) и Регламента за автомобилен транспорт (KTY).