Български

Ако сте фирма, притежаваща някоя от сертификатите за оторизация от типа на: C, L, R/TIO, M2, M3, K и DD-Organizer или ако сте вносител/износител, можете да станете член на ТОББУНД.

От интернет адреса: www.ncts.com.tr кликнете върху бутона “Заявление за ново членство”, за да създадете вашата фирмена карта.

Всички необходими документи за попълване на вашата кандидатура изпратете на адрес: info@tobbund.com.tr.

Оригиналите на документите за кандидатстване се изпращат, по пощата или чрез куриер, на адрес: «TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. TOBB İkiz Kuleler Eskişehir Yolu 9.km D Kule Kat:23 06530 Билкент АНКАРА».

*Ако изпратите всичките изисквани документи без изключение, можете да започнете да използвате гаранцията в рамките на 1-2 дни.

Документи за кандидатстване

 • Формуляр за регистрация на клиенти (за изтегляне Кликнете тук.)
 • Писмен ангажимент и договор за поръчителство*
 • Пояснителен текст за осветяване
 • Циркуляри за подпис/спесимен.
 • Фотокопие от сертификат за разрешение и приложените към него списъци с превозни средства (не се изисква за компании вносители/износители.)
 • Копие от най -новите одитирани сметки, с най-нова дата
 • Платежна разписка за регистрация на клиенти
 • Удостоверение за дейност, което трябва да се получи от Търговската камара, към която е свързано лицето

*Заявлението ще бъде изпратено по вашата електронна поща. При попълване на договора за поръчителство: В секцията Поръчител напишете името на собственика на фирмата или партньора на фирмата и името на вашата компания като клиент. Препишете собственоръчно – ръкописно частта, която започва с (ПОРЪЧИТЕЛ ….) на втория параграф на този договор, в пространството/секцията под него. Представете Писмен Ангажимент (Тааххютнаме) и Договор за поръчителство, подписани и подпечатано от оторизирано длъжностно лице на компанията.)

Такси за регистрация в системата и информация за плащане

 • Таксата за регистрация на клиента се начислява само веднъж. Регистрационните такси се обработват като плащане, което да се използва по сметката на компанията.
 • При изчисляване на броя на превозните средства, регистрирани в сертификата за разрешение, тегачите (товарни автомобили) и полуремаркетата (ремаркетата) ще бъдат изчислени отделно.
 • Форма за контакт за информация за цената Моля, попълнете.