Български
Съюз на камарите и стоковите борси на Турция (TOBB)
Международна асоциация на превозвачите (UND)
Акционерно дружество (АД „Митнически и туристически предприятия”)
(UMAT) Турско акционерно дружество „Обществени магазини”
Акционерно дружество „УНД Гюрбюлак - митнически преприятия и инвестиции»