Български
ПОАШ (ПОАШ = АД «Петрол Офиси А.Ш.»)

С АД «Петрол Офиси А.Ш.» ние си сътрудничим, за да предоставим на нашите клиенти предимства, като например улесняване на покупките на гориво с Border Pass Card и предлагане на разсрочени плащания, без да се използват пари в брой на граничните порти.

УЛУСОЙ РО-РО (ULUSOY РО-РО)

С Улусой РО-РО, с който си сътрудничим по ENS транзакции и операции, ние предлагаме времеви и разходни предимства, като даваме възможност на нашите клиенти да подават и следват предварителните си изявления на един екран, с интеграцията на NCTS ХЪБ и Улусой РО-РО, в рамките на обхват на транспорта по линията Чешме-Триест.

DFDS

(Датска международна компания за корабоплаване и логистика)

DFDS = Det Forenede Dampskibs-Selskab = Danish international shipping and logistics company