İLK / EN / TEK

ortak transit ve kapsamlı teminat uygulamasında
ilk’lerin ve en’lerin firması oldu.

1 MART 2012

ilk kapsamlı teminat kullanma izni / ilk transit beyannamesi

29 AĞUSTOS 2012

riskli eşya için geçerli ilk kapsamlı teminat izni

20 EKİM 2012

T1/T2 beyanları ile ilk Sırbistan geçişi

26 ARALIK 2012

AB ve EFTA ülkelerinde geçerli kapsamlı teminat ile emniyet ve güvenlik bilgileri içeren ilk T1 beyanı

10 OCAK 2013

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca "gümrüklerle işbirliği içinde en çok taşıma yapan firma" ödülü

KASIM 2019

itibariyle kapsamlı teminat tutarı 1,2 milyar TL