Geri

KVKK E-Posta Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşbu e-mail içeriğinde bulunan veya tarafınızca mail atılması suretiyle elde edilen kişisel veriler ile ilgili veri sorumlusu Tobbund Lojistik Yatırım A.Ş. (Kısaca “Tobbund”) firmasıdır. Bu kişisel veriler, Tobbund Lojistik Yatırım A.Ş sorumluluğunda olup, yalnızca firmanın ticari ilişkisi veya tarafınızla iletişime geçilen diğer amaçlar doğrultusunda bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişime geçilmesi, ticari bilgi ve belgelerin Tobbund Lojistik Yatırım A.Ş. firmasının ticari amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması amacıyla işlenebilir ve aktarılabilir.

Belirtilen amaçlar dışındaki her türlü kullanım hukuka aykırıdır.

Bu e-maile cevap vererek göndereceğiniz e-mailler bünyesinde bulunan kişisel veriler Outlook sistemi üzerinden toplanmakta olup, 6698 sayılı kanunun 5/2-f veya 5/2-c maddelerindeki istisnalar kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile meşru menfaatler kapsamında işlenmektedir.

Tobbund Lojistik Yatırım A.Ş‘ ye tarafınızca gönderilen kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edildiği ve bu kişisel verileri ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilen veriler Tobbund Lojistik Yatırım A.Ş.’ nin yurt içi veya yurt dışındaki iş ortakları, tedarikçileri ve müşterileri ile taraflar arasındaki ilişkinin amacına ve 6698 sayılı kanunun 8. maddesine uygun olarak aktarılabilir.

Mailleşme yoluyla veri sorumlusu Tobbund Lojistik Yatırım A.Ş.’ ye iletilen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz.