Geri

Damga Vergisi Düzenlemesi DuyuruTicaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen düzenleme,11 Nisan 2022 tarihinde devreye alınacak olup ikinci bir duyuruya kadar beyannamenin mevcut iş akışlarında damga vergisinini elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin dışında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği bildirilmiştir.


Ncts Sisteminde tescil edilen transit beyannameleri için tahakkuk eden damga vergilerinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin sağlanmasını teminen Ticaret Bakanlığımızca yapılan çalışmalar kapsamında transit beyanının oluşturulması sırasında damga vergisine ilişkin; 

0.Damga vergisine tabii değildir

1.Damga vergisi ödenecek

2.DGMV muafiyeti var

3.Defter kaydı var

Şeklinde seçenekler oluşturulmuş ve bu seçeneklerden birinin seçilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

 

Söz konusu uygulama kapsamında;

  

·        İhracat, T1 ise “Damga vergisine tabii değildir (0)” seçilecektir.

·        Damga vergisi ödenecek durumlarda; “damga vergisi ödenecek (1)”

·        Vergi, resim ve harç istisna belgesi olan firmalar; ”DGMV muafiyeti var (2)”

·        “Defter kaydı var (3)” numaralı seçeneğin seçilmesi halinde ise “defter kayıt tarihi” alanı doldurulacaktır.