Български
обратно

ТОББУНД Присъства на Общото събрание на IRU

Участвахме в заседанието на Общото събрание на Международната асоциация за автомобилен транспорт (IRU), проведено на 7 май 2021 г.