Български
обратно

Ново делово сътрудничество в Холандия

Сключихме ново бизнес партньорство с Customs Support B.V., което също е оторизирано във Venlo и в други митници, за да издадем декларация за транзит с тръгване от Холандия с гаранцията на ТОББУНД. За извършване на транзакции и операции от тази наша агенция е необходим формуляр за заявка.

Актуална информация за връзка с агенцията можете да получите чрез нашата сервизна мрежа и от нашия списък на агенциите.