Български
обратно

Заседание на Управителния съвет на Асоциацията на железопътния транспорт (DTD)

Екипът на ТОББУНД също участва в заседанието на Управителния съвет на Асоциацията на железопътния транспорт, проведено на 11.02.2020 г.

По този повод беше постигнат консенсус за увеличаване на сътрудничеството по значението на железопътния транспорт.