Български
обратно

Посещение на Търговско -промишлената камара на Антакия

Нашият генерален директор Мехмет Уйлукчу и съответните членове на Изпълнителния съвет посетиха Председателя на Търговско -промишлената камара на Антакия г-н Хикмет Чинчин.

Благодарим на Търговско -промишлената камара на Антакия за посещението, в течение на което се осъществи обменът на мнения относно нашия сектор.