Български
обратно

Новият член на Управителния ни съвет

На 11-ото Обикновено Общо събрание на ТОББУНД, проведено на 14 юли 2021 г., председателят на Управителния съвет г -н Халим Мете, заместник -председателят на управителния съвет г -н Четин Нухоглу, членовете на Управителния съвет г -н Юнус Алтун, г -н Мехмет Кая, г -н Хасан Ялчин Мечикоглу и ковчежникът/касиерът г -н Изет Салах ще продължат да изпълняват задълженията си от предишния мандат, а новият член г -н Шерафетин Арас се присъедини към нашия Управителния съвет. Продължаваме да работим за успешното протичане, с нови постижения, на новия период за компанията ни!