AR-GE

Tobbund, sürekli gelişen teknolojileri takip ederek lojistik sektörünün ihtiyaçlarına çözüm bulmak amacıyla 2020'nin başında AR-GE Direktörlüğü'nü kurmuştur. Tobbund AR-GE, projelerinde bilimselliğe verdiği önemin yanı sıra lojistik sektörünün dijitalleşmesi ve teknolojik altyapı eksikliğine çare olunması ilkesiyle uzman mühendis kadrosuyla çalışmalarını sistematik ve yenilikçi bir yaklaşımla sürdürmektedir. 

AR-GE projelerimizi belirleyen unsurlar; ülkemizin milli teknoloji hamlesi, yeşil lojistik, intermodal ve multimodal taşımacılık, Toplum 5.0 ile gelen “insan yararına teknoloji” anlayışlarıdır. Bu unsurlara ek olarak, Endüstri 4.0 kavramının temelinde de yer alan dijitalleşmeyi tedarik zincirinin önemli bir halkası olan lojistik endüstrisine adapte etmek ve lojistik 4.0’a ayak uydurarak çevik, esnek, süreç optimizasyonuna ve otomasyona dayalı çözümler sunmak yer almaktadır. Ayrıca, akıllı toplum ve akıllı ulaşım anlayışıyla, sektörün ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz eden, yüksek katma değer yaratan, ulusal ve uluslararası çevik projeler geliştirmektedir.  

Tobbund, “Yurt Dışı Gümrüklere Yazılım Entegrasyonu” projesiyle eşyanın sınırdan geçiş süresi ve maliyetlerinin azaltılması konusunda sağladığı katkılardan dolayı, “İnsanoğlu, Refah ve Gezegenimizin Sürdürülebilirliğinde Gümrükler” teması altında, Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası ile mükafatlandırılmıştır. Önceliğimiz, insana değer vermek olduğu için teknolojik çalışmalarımızla ülkeler arası sınırları birleştirmeye devam edeceğiz.

Projelerimiz

Tobbund ailesi olarak hedefimiz müşterilerimize kaliteli ve teknolojik çözümler sunmaktır. Bu kapsamda, önceliğimiz Ortak Transit Rejimine taraf ülkelerde yurt dışı gümrük entegrasyon süreçlerini başarıyla tamamlayıp, müşterilerimizin yurt dışından başlattıkları işlemlerinde maliyetlerini düşürmektir. 

Şu an üzerinde çalışmaların yapıldığı Blok-Zincir, Yapay Zeka, Akıllı Ulaşım, Artırılmış Gerçeklik esas alan yeni projeler geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. 

Tüm projelerimiz yazılım ekibimiz, proje yönetim kadromuz ve süreç analistlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte olup, uygulamaya alındıkça sektörümüzün değerli paydaşlarının hizmetine sunulacaktır.

NCTS Hub


NCTS Hub 

Şirketimizin inovasyon stratejisinin temelini oluşturan bileşenlerin en önemlilerinden biri olarak yurt içinde ve yurt dışında kullandığımız yazılım platformlarını tek çatı altında birleştirdik. NCTS Hub, Ortak Transit Rejimi kapsamında ulusal ve uluslararası taşımacılık yapan lojistik firmalarımıza esnek ve çevik çözümler sunan, beyan yazımları dışında firmalarımıza ERP odaklı bir alt yapı hazırlayan bir sistemler bütünü olarak tasarlanmıştır. 

Bu sistemler bütünü, transit beyanı, teminat yönetimi, risk analizi, açık beyan takibi, iş ortağı ve plaka eklenmesi, detaylı raporlar, avans takibi, U-ETDS, kendi teminatını kullanma, izinli gönderici modüllerinden oluşmaktadır. 

Önümüzdeki dönemlerde NCTS Hub ülkemiz lojistik sektörünün temel platformu olmak amacıyla yurt dışında tüm Avrupa gümrükleriyle konuşabilen, yapay zeka, blockchain gibi yeni trendlere hakim yapısıyla sizlere hizmet etmeye devam edecektir. Yakın zamanda, NCTS Hub’ın temel fonksiyonlarını kapsayan mobil versiyon sizlerin hizmetine sunulacaktır. 

NCTS Hub Avrupa  

Tobbund hali hazırda Almanya, Bulgaristan, İtalya, Romanya ve Makedonya gümrük entegrasyon süreçlerini başarı ile tamamlamış ve oluşturduğu gümrük iletişim ağına bu ülkeleri kazandırmıştır. Ayrıca, Tobbund tamamlamış olduğu Almanya gümrük entegrasyonu ile 26 Ocak 2020 tarihinde Dünya Gümrük Örgütü tarafından Liyakat Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Tamamlanan süreçlere ek olarak, NCTS Gümrük İletişim Ağı çatı projesi altında profesyonel ekibimiz tarafından yürütülen entegrasyon projeleri eş zamanlı olarak devam ettirilmektedir. 

NCTS Hub Mobil

Web tabanlı platformda hizmet veren şirketimiz, müşterilerimizin iş süreçlerini iyileştirmek ve daha kaliteli hizmet sunmalarını sağlamak amacı ile NCTS Hub uygulamasını mobil ortamda da sunmaktadır. NCTS Mobil, sahip olduğu kullanıcı dostu arayüz tasarımı ile beyan yazım, beyan sunum ve takibat gibi süreçleri kolaylaştırıp, transit beyanname durumunun anlık olarak izlenmesine olanak sağlamaktadır. 

U-ETDS Entegrasyon

U-ETDS kapsamında taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların yük bildiriminde bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Müşterilerin her zaman yanında olan Tobbund, yük bildiriminde bulunmaları için müşterilerine web tabanlı platformda kullanıcı arayüzü tasarlamış ve aktif olarak kullanıma sunmuştur. Ayrıca, yük bildirimi sürecinin kolaylaşması amacı ile müşterilerine yük bildiriminde bir yenilik daha sunmaya karar veren Tobbund, yük bildirimi işlemini mobil platforma taşımaya karar vermiştir. Müşterilerimiz, NCTS HUB üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yük bildiriminde bulunabilmektedirler.

Akademik

Tobbund AR-GE, dünyadaki AR-GE çalışmalarını örnek alarak, kamu / özel kurumlarımızın üniversiteler ile etkileşimini artırmak amacıyla TOBB-ETÜ ve İstanbul Ticaret Üniversite’si ile protokol imzalamış olup ilerleyen dönemlerde özel sektör kamu işbirliklerini geliştirerek AR-GE ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Tobbund AR-GE, yüksek lisans ve doktora programlarında okuyan öğrencilere uygulamalı saha lojistiği ile sektörün donanımlı personel ihtiyacını karşılamak üzere süreç iyileştirme, analiz, proje, tez çalışmalarına yönelik çalışmaların yapılmasına olanak sağlayarak; müşteri hizmetlerinden maksimum verim almak, kaynak ve yatırımları optimum seviyede tutmak için bibliyometrik analizlerden yararlanmakta ve katkı sunmaktadır.